המפעל להכשרת ילדי ישראל (ע"ר)
בית טוב לגדול בו
נוהלי קליטה סרטונים  English
חדשות העמותה
מרכז טיפולי חדש נחנך בכפר הילדים עפולה עילית


סוגרת מעגל: ליאור בת 21- וכבר אמא ל-13 ילדים


להקת הזמר של כפר הילדים עפולה עילית שבה ממסע הופעות באנגליה וצרפת


המפעל להכשרת ילדי ישראל קיבל את תו מידות לאפקטיביות


בוחרים לתת, המפעל להכשרת ילדי ישראל מגייס משפחות אומנות לכפרי ילדים ברחבי הארץ
פרויקטים חינוכייםהמערך החינוכי

 

רבים מילדי המפעל להכשרת ילדי ישראל מאופיינים עת קליטתם במסגרותינו בהשגים לימודיים ירודים, לעיתים עם  פער לימודי של 4 כיתות לימוד. חלק מהילדים המתקבלים בכתות הנמוכות בביה"ס לא רכשו במקומות החינוך הקודמים את יסודות הקריאה והכתיבה. במרבית המקרים בדיקה ראשונית של הילד מגלה שלילד פוטנציאל תקין וכי החסרים הלימודיים הגדולים נובעים מהזנחה סביבתית עמוקה שמנעה מן הילד התפתחות תקינה ומהאפשרות למצות את הפוטנציאל התקין הגלום בו. 

ההזנחה המתמשכת בסביבה מקפחת גרמה לליקויים קשים בתפקודו של הילד לא רק בתחום הלימודי הבית ספרי אלא גם בתחומי תפקוד אחרים- רגשי, התנהגותי ונפשי .

תחושת הכישלון ואי ההצלחה שלוותה את הילד לאורך השנים, יצרה אצל הילד דימוי עצמי שלילי והערכה עצמית נמוכה. נפגעה האמונה ביכולתו להתקדם ולהשיג השגים. ציפיותיו שלו ושל הסביבה הפכו למחסום לכל התקדמות עתידית .

כדי לפרוץ מעגל זה מוצא הילד מסביבתו המקפחת ומועבר לבית הילדים ולסביבה מטפחת ותומכת המגבירה בילד את האמונה שלו ביכולתו להשתנות ע"י התנסויות חדשות.

הפרוייקטים החינוכיים המופעלים במסגרותינו החינוכיות הינם בעלי חשיבות עליונה שכן הם מסיעים לנו למקד ולהוציא לפועל את המטרות והיעדים שהמפעל מציב לעצמו.

קידומם של הילדים המגיעים אלינו הינה מטרה מרכזית ולכן מוטלת עלינו האחריות לשפר את יכולות הלמידה שלהם וכן להעשירם מבחינה חינוכית, תרבותית, חברתית ואישית.

לצורך כך פיתח המפעל מערך טיפולי חינוכי, תרבותי וחברתי הנותן מענה לצרכים הייחודיים של ילדי המפעל

 

 אבחונים דידקטיים

האבחון מיועד לילדים שקיים פער בין השגיהם לבין הפוטנציאל הטמון בהם וזאת על אף מאמציהם הכנים להצליח. האבחון הדידקטי הרב תחומי אמור לתת מידע רב תחומי על תפקודיו השונים של הילד בתחומי השפה, תפישה, מוטריקה, תקינות שמיעה, תפקודי חשיבה, זכרון, ריכוז וקשב. האבחון יזהה את תחומי החולשה הקיימים ויבליט את התחומים הקוגניטיביים שבהם הילד מגלה חוזק ועליהם יתבסס המשך הטיפול.

המידע שמתקבל באמצעות האבחונים הדידקטיים מאפשר לנו להתאים דרכי טיפול רלוונטיות ובחירת אסטרטגיות למידה המתאימות לילד. הן במסגרת הכתה והן במסגרת הסיוע שהננו נותנים לילד במשפחתון, בבית הילדים.

עלות אבחון דידקטי לילד נאמדת ב- 1200 ₪ לילד

 

 הוראה משקמת

בין הילדים שנקלטים במסגרותינו ישנם כ- 125 ילדים (כ - 13%) אשר אינם מתפקדים בהתאם למצופה מהם ע"פ רמתם השכלית. (קרי ילדים בכתה ד-ה שאינם מסוגלים לקרא או אינם מבינים את שקראו).

חינוך מיוחד או כיתות משלבות. פרויקט זה מיועד לשקם את הכשרונות הקוגניטיביים התקינים ביסודם של ילדים אלו ובעזרת שיטות הוראה יחודיות (ע"י אנשי מקצוע בעלי ניסיון רב, המתמחים באסטרטגיות למידה ייחודיות),  לשקם את הפוטנציאל ולהביא לפיתוח יכולותיו, כישוריו ומיומנויות יסוד שיאפשרו לילד בטווח המיידי לצמצם פערים לימודיים ולהשתלב בכתות לימוד רגילות.לצערנו לבתי הספר אין את הכלים לסייע לילדים אלו, ולכן במקרה הטוב, הילדים משולבים בכתות

עלות התוכנית נאמדת בכ- 2500 ₪ לילד לשנה (650 $) 

 

 תוכנית שעורי עזר 

רוב ילדי המפעל מגיעים אלינו עם פערים לימודיים של מספר שנים עם חסכים בידע. דבר המחייב אותנו להירתם למען הילד המתחנך אצלנו. מערך שעורי העזר הפרטניים במקצועות בהם התלמיד חלש, מתקיים באמצעות צוות מורים מקצועיים, מורים לחינוך מיוחד ומורים כלליים.

שעורים אלה מיועדים לצמצום פערים וחסכים ולתיגבור לימודיהם של הילדים כך שבעתיד יוכלו לעמוד במבחני הכניסה של מסגרות ההמשך.

יש להדגיש, כי מעבר להשגיו הלימודיים שישופרו עם השלמת פערי המיומנויות והידע,  הרי שעליה בתפקודו הלימודי של התלמיד תשפר גם את המוטיבציה הלימודית שלו ואת דימויו העצמי, החשובים לא פחות עבורו.

במסגרת תוכנית שעורי העזר, מופעלת תוכנית תגבור לימודי לבגרויות, המיועדת לתלמידי החטיבה העליונה, הזקוקים לסיוע במקצועות ספציפיים כדי להצליח בבחינותיהם. תוכנית שעורי העזר לבגרויות נתמכת גם ע"י תורמים פרטיים וקרנות.

עלות הפרויקט לילד נאמדת בכ- 2000 ₪ לתלמיד לשנה

 

ספריה - עידוד הקריאה

בכפרי הילדים של המפעל, ספריה המופעלת ע"י ספרן מקצועי, המצוידת במספר רב של ספרים בכל הרמות, לכל הגילאים. הספרים מספקים צרכים חברתיים, תרבותיים, רגשיים ופסיכולוגים. המדריכים מעודדים  את הילדים לשינוי והגברת הרגלי הקריאה שלהם, והספרנים אף הם יוזמים פעילויות כמו שעת סיפור ותאטרון בובות שמטרתן לעודד את הילדים להגיע לספריה.

 

 מועצות תלמידים

בכל בתי/כפרי הילדים מועצות תלמידים הנבחרות בהליך דמוקרטי.

במועצה דנים התלמידים בנושאים מגוונים. בחירה זו היא בעלת ערך חינוכי רב. חברי מועצת התלמידים לוקחים חלק פעיל בקביעת הפעילות החינוכית לילדים.

 

 פרויקט בני מצווההמפעל מייחס חשיבות רבה לקיום טקס בר/בת המצווה מתוך הכרה במשמעות העמוקה שיש ליום זה בחיי

כל ילד יהודי.

לפיכך, אנו משתדלים להעניק לילדים המתחנכים במסגרותינו את החוויה כפי שזוכים לה ילדים הגדלים בחיק משפחותיהם הטבעיות. הילדים חווים בלימוד, הפעלה וטיול את מעברם מעולם הילדות לבגרות, תוך כדי חיזוק זיקתם ליהדות. בנוסף הם חווים את תחושת השייכות והתמיכה הקבוצתית, שהנה כה חשובה לילדים הגדלים מחוץ למשפחתם הטבעית.

הילדים עוברים תקופת הכנה ולימוד לקראת האירוע. כמו כן אנו רוכשים עבור כל ילד ביגוד חגיגי, אביזרי תפילה ומתנה אישית. 

הפעילות כולה נתמכת וממומנת ע"י עמותות הידידים הפועלות לצד בתי/כפרי הילדים במישור המקומי.

 

מסע לפולין

נושא השואה הינו נושא מרכזי במעגל חיו של העם היהודי. נושא הנלמד בבתי הספר בכל שכבות הגיל. מתוך הכרה בחשיבות נושא זה לעיצוב זהותם של ילדינו, מוציא המפעל להכשרת ילדי ישראל משלחת ייצוגית הכוללת כ- 32 בני נוער מכל מסגרותינו החינוכיות למסעם לפולין

תוכנית ההכנה לקראת המסע כוללת סדנאות מקיפות בנושא הכוללות בניה נכונה של תשתית הידע ושל הבנת הרקע ההיסטורי. בסיום התוכנית נוסעים החניכים לבקר בבתי הכנסת, באזורי הגטאות, כמו גם במחנות הריכוז וההשמדה בפולין.

עלות הפרויקט נאמדת בכ-6,500 ₪ למשתתף,  ונתמכת אך ורק ממלגות תמיכה של גופים פילנטרופיים ואחרים

 

 סדנאות בנושא מניעת פגיעה מינית

היות וילדינו הם בסיכון להיות קורבנות לפגיעה פיסית ומינית, אנו מבקשים להקנות להם כלים לשליטה במצבי סיכון. לצורך כך אנו עורכים סדנאות מניעת פגיעה בילדים. הסדנאות מועברות ע"י עו"ס בבתי/כפרי הילדים, ומטרתן להעצים את הילדים ע"י הדגשת זכויותיהם.

 

 ילדים אלו הם עתידם של החברה בישראל...ועתידם מתחיל כעת !!!

כל תרומה תתקבל בברכה ותעניק לילדינו עוד סיבה טובה לחייך...

 נבנה ועיצוב ע''י תרמת