צור קשר


צור קשר


הנהלה ראשית


רחוב הנמר 21, מלחה ירושלים ת.ד. 9160 מיקוד 91090
טלפון: 02-642-008002-642-0080

דוא”ל: info@hamifal.org.il


אנשי קשר

משה דולב – מנכ”ל

שי בלומנטל – סמנכ”ל כ”א ובינוי

רפי אטיאס – סמנכ”ל תפעול, בינוי וכספים

חמוטל גורדון שמיר – עובדת סוציאלית ראשית

אפרת קצור – דוברת וממונה על קשרי חוץ ופיתוח משאבים

רחל רבי טובול – מזכירות

Hamifal

Address: 21st Ha’namer St., Jerusalem, Israel

Let′s talk +972-2-642-0080